På Gång

Lastbil

Produkter

Betong kan användas till allt.

Och vi erbjuder det mesta.

Vad behöver du?

Läs mer om våra produkter

Återvinning/kross

Tegel, betongkross, betongblock,
lättbetong, jord, fyllnadsgrus, sten
och berg med mera.

Har du något som behöver krossas?

Läs mer om återvinning